توند

( توند )
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - بڑا پیٹ
  • Paunch