زٹلیات

( زَٹَلِّیات )
{ زَٹ + یَل }
( پراکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خراب