اٹک مٹک

( اٹک مٹک )
( اردو )

تفصیلات


اسم ( مؤنث )
١ - غرور و تکبر۔ نازونخرا