ابحاث

( اَبْحاث )
{ اَب + حاث }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مباحثہ، مناظرہ، سوال و جواب، لفظی یا زبانی جھگڑا۔