بارزد

( بارْزَد )
{ بار + زَد }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گندہ بیروزہ۔