بارتا

( بارْتا )
{ بار + تا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بات چیت، گفتگو۔
  • Conversation