بارنی

( بارْنی )
{ بار + نی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نشہ آور چیز، مسکرات، شراب۔
  • Spirituous liquors
  • spirits