استدارت

( اِسْتِدارَت )
{ اِس + تِدا + رَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گولائی