بادبان اخضر

( بادبانِ اَخْضَر )
{ باد + با + نے + اَخ + ضَر }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - آسمان