اعتداد

( اِعْتِداد )
{ اِع + تِداد }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شمار، شمولیت۔