بھوا[3]

( بُھوا[3] )
{ بُھوا }
( ہندی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چپچپاہٹ، ابساؤ۔