حضوری

( حُضُوری )
{ حُضُو + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بارگاہ، دربار، حضور۔