غیر شعوری

( غَیر شُعُوری )
{ غَیر (ی لین) + شُعُو + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناسمجھی، بے عقلی، لاعلمی، انجانا پن۔