غیر اختیاری

( غَیر اِخْتِیاری )
{ غَیر (ی لین) + اِخ + تِیا + ری }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بلا ارادہ، لاشعوری، غیر ارادی، بلامقصد۔
  • Involuntary.