مراد والا

( مُراد والا )
{ مُراد + وا + لا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خواہش مند، آرزو مند، حاجت مند۔