محلات

( مَحْلات )
{ مَح + لات }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - عالیشان مکانات، وسیع عمارات۔
  • Plural of mahall
  • and of mahalla