کھنڈ شیلا

( کِھنْڈ شِیلا )
{ کِھنْڈ + شی + لا }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بدکار بیوی۔