مرطوب مزاجی

( مَرْطُوب مِزاجی )
{ مَر + طُوب + مِزا + جی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نرم مزاجی، خوش طبعی۔