مرقد

( مُرْقِد )
{ مُر + قِد }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خواب آور؛ (طب) نیند لانے والی دوا۔