رفیق سفر

( رَفِیقِ سَفَر )
{ رَفی + قے + سَفَر }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ہم سفر، ساتھی، دوست، مددگار و محافظ۔
  • travelling companion;  friend