رخت نو

( رَخْتِ نَو )
{ رَخ + تے + نَو (واؤ لین) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (کنایۃً) نیا طرز زندگی، نئی طرز، جدید طرز زندگی۔