چتر پن

( چَتُر پَن )
{ چَتُر + پَن }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چالاکی، ہوشیاری۔