حرقت

( حُرْقَت )
{ حُر + قَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گرمی، حرارت، سوزش، جلن۔