الٹا تمانچہ

( اُلْٹا تَمانْچَہ )
{ اُل + ٹا + تَمان + چَہ }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پشت دست کی مار۔