دھورا

( دُھورا )
{ دُھو + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گرد، غبار۔
  • An axle