دھیر

( دِھیر )
{ دِھیر }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ماتحت، ثابت قدم، مستقل مزاج، صبر، استقلال، ثابت قدمی، ہمت، دلیری، حوصلہ، امید۔
 • Steady
 • holding firmly (to)
 • stead fast;  enduring
 • patient;  durable
 • lasting
 • stable
 • continual
 • constant;  firm
 • determined resolute;  deliberate
 • cool
 • calm
 • collected
 • self-possessed;  energetic
 • preserving;  courageous
 • brave
 • bold;  sedate
 • grave
 • sober
 • solemn;  deep
 • hollow
 • low
 • bass (as a voice or sound);  in active
 • sluggish
 • slow
 • Lazy
 • dull;  soft
 • gentle
 • mild