انبساط

( اِنْبِساط )
{ اِن (ن غنہ) + بِساط }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشی، محبت، شادمانی، سرور۔
  • Gladness
  • joy
  • delight
  • cheerfulness
  • recreation
  • mirth