بیرا

( بِیرا )
{ بی + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بھائی، بِیرن۔
  • brother