بڑ با گڑ

( بَڑْ با گَڑ )
{ بَڑ + با + گَڑ }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بڑی قسم کا چمگادڑ۔