بر[1]

( بِر[1] )
{ بِر }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نیکی، احسان، راستی، صدق، پرہیزگاری۔