بسر[2]

( بِسَر[2] )
{ بِسَر }
( ہندی )

تفصیلات


حرف ربط
١ - بغیر، بن، بدون۔