پتیاری

( پَتْیاری )
{ پَت + یا + ری }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قطار، صف۔