پرامرش

( پِرامَرْش )
{ پِرا + مَرْش }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - یاد، یادگاری، خیال، سوچ بچار، غوروخوض، تمیز، فرق، امتیاز، رائے، مشورہ، صلاح۔