پرتاب[1]

( پِرَتاب[1] )
{ پِرَتاب }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چمک، شعلہ زنی، گرمی، زرق برق، شان و شوکت، شاہانہ، تیز طبع، ذکاوت، منزلت، قدروقیمت، عہدیدار معہ سرکاری اختیارات، ممتاز، جوش، لگن، اشتیاق، جذبہ، طاقت، سمت، شجاعت، سخاوت، اچھائی، مہربانی، جواں مردی، دلیری، جرات، اثر، تاثیر، عالی ظرفی۔