پرجنان

( پِرَجْنان )
{ پِرَج + نان }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - یادگار، نشانی۔
صفت ذاتی
١ - عقل مند، دانا۔