پرویش

( پِرَویش )
{ پِرَویش (ی مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - داخلہ، اندر جانے کا عمل، آمد، درآمد، گزر، رسائی، باریابی، مداخلت، توجہ، غور، مشغولیت، مصروفیت۔
  • entering (into);  entrance
  • ingress
  • penetrating
  • penetration;  admission
  • access;  a religious ceremony performed previous to entering a new house