رق

( رِق )
{ رِق }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غلامی، (مجازاً) غلام، بندگی، تابع، فرماں بردار۔