بھاری پیر

( بھاری پَیر )
{ بھا + ری + پَیر (ی لین) }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حاملہ۔