بھاری پن

( بھاری پَن )
{ بھا + ری + پَن }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بوجھ، وزن، گرانی۔