رفاق

( رِفاق )
{ رِفاق }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مہربانی، دوستی، محبت۔