حسن و جمال

( حُسْن و جَمال )
{ حُس + نو (و مجہول) + جَمال }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خوبصورتی (تکرار لفظی برائے توضیح و تاکید)