حق زمینداری

( حَقِّ زَمِینْداری )
{ حَق + قے + زَمِیْن + دا + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - مالک کا حق، زمیندار کا حق ملکیت۔