تبریک[1]

( تَبْرِیک[1] )
{ تَب + رِیک }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تہنیت، مبارک باد یا شاباش کہنا۔