جھنئی

( جھَنْئی )
{ جَھن + ای }
( مقامی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غشی، بیہوشی۔
  • A swoon
  • faint
  • stupefaction