پنداشت

( پِنْداشْت )
{ پِن + داشْت }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غرور، گھمنڈ۔