ناس[2]

( ناس[2] )
{ ناس }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خرابی، تباہی، بربادی، ویرانی، فنا، نیستی۔
  • destruction