خود رخصتی

( خود رُخْصَتی )
{ خُد (و معدولہ) + رُخ + صَتی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - وہ جو خود بخود ملازمت چھوڑ دے، خود بخود ملازمت چھوڑ دینا۔