مسند زرتار

( مَسْنَدِ زَرْتار )
{ مَس + نَدے + زَر + تار }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - قیمتی مسند، سنہری مسند۔