لوث

( لوث )
{ لوث (و مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - 1۔ ملاوٹ، آمیزش۔2۔ داغ، دھبا، آلودگی، گندگی۔3۔ میل کچیل۔