چھو[3]

( چُھو[3] )
{ چُھو }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شیرۂ راب۔